La nova adreça del Curs Claus per Bioemprendre és aquí: ahref=http://www.fbg.ub.edu/clausbioemprendre